Verska statistika

Verska statistika za župnijo Dokležovje

Leto Krsti Pogrebi Poroke
2016 5 12 2
2015 9 11 1
2014 7 11 4
2013 6 11 2
2012 9 9 0

 

 

 

 

 

 

Statistična podoba prebivalstva v vasi
za podatke do leta 2002: Kronika župnije Dokležovje 1942-1982, Jože Kostanjevec
za podatke od leta 2008 (stanje na 1.1.): Statistični urad Republike Slovenije

1869 - 409
1880 - 506
1890 - 593
1900 - 668
1910 - 730
1931 - 785
1942 - 950
1948 - 937
1953 - 927
1961 - 916
1971 - 1009
1981 - 970
1991 - 974
2002 - 960
2008 - 947
2009 - 903
2010 - 892
2011 - 901
2012 - 889
2013 - 892
2014 - 894
2015 - 918
2016 - 912

 

Ostala statistika iz arhiva župnije
vir: Kronika župnije Dokležovje 1942-1982, Jože Kostanjevec

Leto 1942:  Rojstev 24, umrlih 5, porok 10, sv. obhajil od 6.9. 7.360.
Leto 1943:  Rojstev 42, umrlih 12, porok 5, sv. obhajil 17.800. Leto 1944  Rojstev 30, umrlih 12, porok 6. Sv.obhajil 18.050.
Leto 1945:  Rojstev 32, umrlih 21, porok l (Vojni časi.Koren) Sv.obhajil 14.850.
Leto 1946:  Rojstev 18, umrlih 12, porok 10. Sv.obhajil 16.950. Leto 1947  Rojstev 27, umrlih 9, porok 12. Sv.obhajil 10.420.
Leto 1948:  Rojstev 30, umrlih 14, porok 6. Sv.obhajil 14.340. Leto 1949 Rojstev 23, umrlih 7, porok 8. Sv.lbhajil se je raz-delilo 16.000.
Leto 1950:  Rojstev 28, umrlih 9, porok 8. Sv.obhajil 18.000.
Leto 1951:  Rojstev 24, umrlih 13, porok 9. Sv.obhajil 17.000.
Leto 1952:  Rojstev 18, umrlih 8, porok 12. Sv.obhajil 17.100.
Leto 1953:  Rojstev 28, umrlih 8, porok 3. Sv.obhajil 15.000. Leto 1954  Rojstev 29, umrlih 4. porok 3. Sv.obhajil ?
Leto 1955:  Rojstev 16, umrlih 11, porok 13, izven župnije fantov 6, deklet 3. Sv.obhajil 16.500.
Leto 1956:  Rojstev 19, umrlih 11, porok 7, izven župnije fantje 6, dekleta 4. Sv.obhajil 16.050.
Leto 1957: Rojstev 18, umrlih 8, porok 6. Sv.obhajil 19.950. Dnevnih obhajancev 15. porok 6. Civilno poročenih 3. Nekrščen 1 (krščenih 18).
Nedeljniki 29.9.1957: moških 227, žensk 287, otrok ?
Nedeljniki 11.5.1958: moških 177, žensk 330, otrok 171. Skupno 678. Število sezonskih delavcev 124.
Leto 1958: Število vernikov 1003. Število obhajil 19.460. Na prve petke 1941, na prve sobote 1296.
Stanovske nedelje: moški 1646, ženske 940, fantje 1122, dekleta 666. Povprečno število dnevnih obha-jancev 14 (če odštejemo tridnevnice in velike spo-vedi). Skupno število civilno poročenih vseh 4, preteklo leto 1. Rojenih 19, umrlih 13, porok 11, drugje 4. Civilni pogreb 1 (Rozalija Gregor). Velikonočne spovedi ne opravlja in ne hodi k maši 8 faranov. Sezonskih delavcev je 130. Izseljencev 17.
Leto 1965: Krščenih skupno 21, umrlih 7, porok: doma 5, izven: 7 fantov. Sv.obhajil v celem letu 21.900 (torej 3.750 več kot lansko leto).
Leto 1970: Krstov 20, porok 5,pogrebov 9, obhajil ? (Jurčak prišel avg). Verski tisk: Družin 174, Ognjišče 70, Mohorjevih 26, Knjižic 50.
Leto 1971: Krstov 19, porok 16, pogrebov 11, obhajil 27.585. Verski tisk: Družina 163, Ognjišče 73, Mohorjeve 35, Knjižic ? . Nedeljniki: Spomladi 611, jeseni 560.
Leto 1972: Krstov 23, porok 7, pogebov 13, obhajil 29.000. Verski tisk: Družina 160, Ognjišče 64, Mohorjeve 30, Knjižice 90. Nedeljniki: spomladi 564, jeseni 571.
Leto 1973: Krstov 19, porok 13, pogrebov 13, obhajil 25.500. Verski tisk. Družina 146, Ognjišče 60, Mohorjeve 20, Knjižice 40, Mavrica 40. Verouk: osnovna šola 151, pošolski 38. Nedeljniki ?
Leto 1974: Krstov 20, porok 9, pogrebov 9, obhajil 23.350. Verski tisk: Družina 140, Ognjišče 60, Mohorjeve 15, Stopinj 100. Mavrica 55. Verouk: osnovna šola 148, pošolski 30,
Leto 1975: Krstov 27, porok 8, pogrebov 7, obhajil 25.800. Nedeljniki 520. Verski tisk: Družina 125, Ognjišče 60, Mohorjeve 20, knjižice 50, Stopinje 70. Mavrica 55. Verouk: osnovna šola 147, pošolski 34.
Leto 1976: Krstov 27, porok 9, pogrebov 14 (+ 2 civilna), obhajil 26.400. Verski tisk: Družina 135, Ognjišče 60, Mohorjeva 20, knjižice 55, Verouk: osnovna šola 140, pošolski 43, Mavrica 55, Stopinje 52. Nedeljniki: okoli 520.
Leto 1977: Krstov 12, porok 4, pogrebov 10, obhajil 26.240. Verski tisk: Družina 140, Ognjišče 60, Mohorjeve 29, Knjižice 50, Stopinje 80. Verouk: osnovna šola 154, pošolski 47, birmanci 86. Nedeljniki: spomladi 519, jeseni 523.
Leto 1978: K Krstov 19, porok 11, pogrebov 10 (3 novorojenčki), obhajil 25.000. Verski tisk: Družina 140, Ognjišče 60, Mohorjeve 40, Knjižice 50, Salezijanski vestnik 50, Stopinje 80. Nedeljniki: spomladi 553, jeseni 475 Verouk: osnovna šola 131, predšolski 13, pošolski 45.
Leto 1979: Krstov 20, prook 7, pogrebov 11, obhajil 24.300.
Verski tisk: Družina 140, Ognjišče 70, Mohorjeva 55, Knjižic 70, Salez.Vestnik 70, Stopinje 80., Mavrica 60 Verouk: osnovna šola 122, predšolski 17, pošolski 52. Nedeljniki: spomladi 495, jeseni 529.
Leto 1980: Krstov 16, porok 9, pogrebov 8, obhajil 23.420. Verski tisk: Družina 149, Ognjišče 70, Mohorjeva 48, Knjižice 70, Salez.Vestnik 70, Stopinje 120, Mavrica 60. Verouk: osnovna šola 122, predšolski 16, pošolski 38.
Leto 1981: Krstov 26, porok 4, pogrebov 11, obhajil 42.050. Verski tisk: Družina 138, Ognjišče 70, Mohorjeva 43, Knjižice 50, Salez.Vestnik 70, Stopinje 80, Mavri-ca 60. Verouk: osnovna šola 120, predšolski 17, pošolski 40. Nedeljniki: spomladi 515, jeseni 422.