Avtor: Župnija Dokležovje Objavljeno: 25. 06. 2017

Oznanila 25. junij 2017

Diakonska služba

V Cerkvi obstajajo tri stopnje hierarhičnega duhovništva: diakonska, duhovniška in škofovska služba. Skozi zgodovino se je diakonat kot samostojna služba skorajda izgubil in postal le predstopnja duhovniškega posvečenja. Vendar ga tako ne smemo razumeti. Drugi vatikanski koncil je zopet uvedel diakonat kot samostojno in stalno hierarhično stopnjo, da bi sodobna Cerkev postajala vedno bolj podobna cvetočim krščanskim skupnostim prvih stoletij.
Veliko težo pri vnovični uvedbi stalnega diakonata je imela zahteva, da bi bili služabniki Cerkve bolj in neposredno navzoči ne le v obstoječih pastoralnih strukturah, ampak tudi na različnih civilnih področjih: v družini, šoli, delu itn. Tako je stalni diakonat za poslanstvo Cerkve v današnjem času pomembna obogatitev.
Diakonat kot prva stopnja svetega reda
Diakonat je prva stopnja svetega reda. Drugo stopnjo predstavlja prezbiterat (duhovništvo), tretjo pa episkopat (škofovstvo). Diakonsko posvečenje običajno prejmejo kandidati za duhovništvo, Cerkev pa je po drugem vatikanskem cerkvenem zboru (1962–1965) ponovno vzpostavila tudi stalni diakonat kot samostojno službo, ki ga lahko prejmejo samski ali poročeni možje. Diakonska služba je predvsem služba služenja. Diakoni berejo in oznanjajo Božjo besedo, prisostvujejo sklenitvi zakramenta sv. zakona, delijo blagoslove ter vodijo krščanski pogreb.
Poslanstvo diakonov se ne omejuje samo na bogoslužje, ampak stopa tudi v dejavno življenje krajevne Cerkve (škofije). Diakoni so poklicani, da tako krščanskim skupnostim kot tudi karitativnim in izobraževalnim ustanovam ponudijo poglobljeno in celostno pomoč. Nekateri delujejo v župnijah, drugi pa na posebnih področjih kot so Karitas, šolstvo, kateheza ali gospodarstvo.
Kaj je služba stalnega diakona?
Diakoni lahko postanejo možje, v celibatu ali poročeni. Krajevni škof jih posveti, da bi v moči zakramenta svetega reda opravljali službo v liturgičnem in pastoralnem življenju, v socialnih in karitativnih dejavnostih. Diakoni pomagajo škofu in duhovnikom na mnogotere načine: pri obhajanju evharistije, deliti smejo zakrament krsta, blagosloviti novoporočenca in poročati, oznanjajo evangelij med mašo in besednim bogoslužjem, pridigajo, vodijo pogrebe in se posvečajo različnim karitativnim dejavnostim.
Večina stalnih diakonov je poročenih in ima svojo družino in tako posvečujejo tudi družinsko življenje. Najprej so služabniki v družini in dajejo zgled krščanske družine. Zaradi svojega položaja večkrat lažje kot župnik pridejo v stik z družinami, ki so oddaljene od Cerkve. Zaradi zakonskega stanu se tudi lažje vključujejo v družinsko in zakonsko pastoralo. V svetu je preko 30.000 stalnih diakonov, v Sloveniji od tega le 14. Slovenska Cerkev se tega zaveda in hoče spodbuditi fante in može, da bi razmislili, če jih morda Gospod ne kliče v službo stalnega diakona.
Kdo lahko postane stalni diakon?
Kdor zasliši Božji klic naj ga zaupa župniku in krajevnemu škofu. Kandidat se tako podvrže sodbi Cerkve, ki postavlja kriterije za presojanje poklicanosti. Cerkvena tradicija postavlja naslednje zahteve za posvečenje: »Stopnje svetega reda naj prejmejo samo tisti, ki imajo …neokrnjeno vero, pravi namen, potrebno znanje, so na dobrem glasu, nravno neoporečni, preskušeni v kreposti in imajo druge telesne in duševne lastnosti, ki so primerne za prejem svetega reda.«
Sv. Polikarp iz drugega stoletja pa svetuje: »Tako morajo biti diakoni pred Božjo pravičnostjo brez napak, kot služabniki Boga in Kristusa, ne pa služabniki ljudi; zavzeti; resnično morajo hoditi po poti Gospoda, ki je postal služabnik vseh.« Med človeškimi lastnostmi diakona so: psihična zrelost, sposobnost komuniciranja, čut odgovornosti, marljivost, uravnovešenost in modrost.
Med evangeljskimi krepostmi se naglašajo: molitev, evharistična in marijanska pobožnost ter vdan in izrazit čut za Cerkev.
Pripravniki morajo biti živo povezani s krščansko skupnostjo. Izhajajo lahko iz vseh socialnih slojev in lahko opravljajo poklic, če ta ni v nasprotju z diakonskim stanom. Poleg tega mora biti njihova dejavnost združljiva z obveznostmi, ki jih imajo v času priprave na diakonat.
Poročeni moški pa smejo postati diakoni z najmanj 35 leti starosti, ki so več let poročeni in je njihov zakon in družina na dobrem glasu. Z njihovo odločitvijo se morajo strinjati tudi žene. Seveda morajo biti utrjeni v krščanskem življenju. Po prejemu svetega reda diakoni, v skladu z izročilom Cerkve ne morejo več skleniti zakona.
Splošne smernice za oblikovanje diakonov je izdala Kongregacija za katoliško vzgojo in Kongregacija za duhovnike, ki nalagata posameznim škofovskim konferencam, da pripravijo nacionalne smernice za oblikovanje stalnih diakonov.

V sredo, 28. junija ob 16. uri, bo v soboški stolnici posvečen v diakona Aljaž Baša. Molimo zanj, da bi bil dober diakon in potem tudi dober duhovnik. Naj bo z njim božji blagoslov.


Mašni nameni od 26. junija do 9. julij 2017
Ponedeljek, 26. junij; Jožefmarija Escriva, ustanovitelj Opus Dei:
8.00 za † Dragota in Ivan Gomboc (obl.)
 za † starše Bočkaj
Torek, 27. junij; Ladislav Ogrski, kralj:
8.00 za † Matildo Plej (obl.)
 za † Štefana Lük
Sreda, 28. junij; Irenej (Hotimir) Lyonski, škof in mučenec:
8.00 za † starše Alojza in Rozalijo Šebjan (obl.)
 za † Katarino Ropoša
Četrtek, 29. junij; Peter in Pavel, apostola:
8.00 za dva † Petra in Marto Horvat
17.00 za † Terezijo Jerič
Petek, 30. junij; Prvi mučenci rimske Cerkve:
8.00 za † Melito Mesarič (30. dan)
 za † Alojzijo Vohar
Sobota, 1. julij; Oliver Plunkett, škof in mučenec:
8.30 za † Antona Plej
 za † Terezijo Škraban
Nedelja, 2. julij; 13. nedelja med letom - nedelja Slovencev po svetu:
8.00 za † Ivana Škraban, Železniška 12 (obl.)
10.00 za † Melito Mesarič
Ponedeljek, 3. julij; Tomaž, apostol:
8.00 za † Alojza Šebjan
 za † Elizabeto Bakan
Torek, 4. julij; Urh (Urlik, Uroš), škof:
8.00 za † Terezijo Jerič
 za † Antona Plej
Sreda, 5. julij; Ciril in Metod, slovanska apostola in sozavetnika Evrope:
8.00 za † Cirila Lopert
 za † Albino Gornjec
Četrtek, 6. julij; Marija Goretti, devica in mučenka:
8.00 za † Ivana Miholič
Petek, 7. julij; Vilibald, škof - prvi petek:
8.00 za † starše Martina in Verono Lopert (obl.)
 za † Melito Mesarič
Sobota, 8. julij; Kilijan, škof in mučenec:
8.30 za † brata Jožefa in Štefana Šebjan
 za † Alojza Šebjan
Nedelja, 9. julij; 14. nedelja med letom:
8.00 za † Vincencija Gjörek
10.00 za † Janeza Miholič