Oznanila 9. julij 2017

Zlata maša in nedelja MIVA
Praznik je za vsakega posameznika, družino, podružnico ali župnijo čas in priložnost za praznovanje. Je čas, ko se zberemo skupaj in pozabimo na vsakodnevno hitenje in delo. Je čas veselja in refleksije - spominjanja. Od lanskega leta do danes se je v naši župniji marsikaj spremenilo.
Letos se veselimo zlate maše salezijanskega misijonarja Jožeta Mlinariča iz Bratonec. V teh dneh se vrača iz Afrike, kjer je deloval večino svojega življenja, na obhajanje zlatomašnega slavja. Obhajal ga bo v domači bratonski kapeli v nedeljo, 23. julija 2017 ob 10. uri. Isto nedeljo, ko praznuje naš misijonar, pa bomo praznovali tudi nedeljo MIVA.
Ustanova Miva-Slovenija, ki deluje v okviru Misijonskega središča Slovenije in je članica svetovne Mive, že več desetletij zbira sredstva za prevozna sredstva v misijonih. Večji del zbranih sredstev gre za potrebe naših misijonarjev. Na njihov predlog pa vsako leto darujemo kakšno vozilo za potrebe neslovenskega misijonarja.
Naj vas geslo Mivine akcije "Moj dar Boga slavi za vse prevožene poti" vsako leto spomni na lepe trenutke v vašem avtu in srečno prevožene poti. Obenem pa naj poživi vašo solidarnost s tistimi, ki jim bo vaš dar za misijonsko vozilo rešil življenje in vrnil zdravje, omogočil pot v šolo, do misijona, pripeljal misijonarja do ljudi, ki ga željno pričakujejo, zvozil gradbeni material za cerkev, šolo, dispanzer. Naj vas akcija MIVA nagovori, da boste ob prošnji za srečno vožnjo z veseljem darovali tudi za misijonska vozila.
Vsi smo danes še kako vezani na prometna sredstva. Krištofova nedelja nas vsako leto v juliju poveže v skupni molitvi in prošnji k nebeškemu Očetu, da bi nas vse na priprošnjo sv. Krištofa varoval pri vseh vožnjah na vseh poteh našega življenja. Vozniki, pa tudi drugi, ob tej priložnosti namenijo svoj dar za srečno prevožene kilometre. Kako mogočen je ta dar in kako rešilen za naše misijonarje in ljudi v tretjem svetu, zgovorno pričajo vozila, sad te akcije Miva.
Da lahko misijonarji opravljajo svoje človekoljubno poslanstvo, potrebujejo prevozna sredstva. Njihovo delo je večinoma v krajih, ki so zelo oddaljeni od središč. Dobro vozilo jim omogoča, da lahko prevažajo v te kraje hrano, gradbeni material, učitelje, katehiste in otroke, predvsem pa bolnike in tako rešujejo življenja. Krištofova nedelja je zato obilen božji blagoslov za vse voznike, saj jim poleg blagoslova Bog podarja tudi zavest, da morajo odgovorno in pametno voziti. Je pa še poseben blagoslov, ki ga Bog preko darov, zbranih ob tej nedelji za akcijo MIVA, poklanja našim misijonarjem in jim omogoča varna in rešilna pota posebej po brezpotjih Afrike, Azije in južne Amerike.
Krištofova nedelja nas tako povezuje z božjo dobroto in božjim varstvom. Naša dobrota pa objema misijonarje in ljudi v misijonskih deželah.

HVALA ZA VAŠ DAR ZA MISIJONSKA VOZILA.
BOG DAJ SREČNO VOŽNJO VAM IN NAŠIM MISIJONARJEM.

Halasov shod v Veliki Polani, v petek, 21. julija 2017, vodi župnija Ljutomer. Ob 18.30 uri bo molitvena ura in ob 19.00 sveta maša. Vabljeni k molitvi za Halasovo beatifikacijo.

Mašni nameni od 10. do 23.  julij 2017
Ponedeljek, 10. julij; Amalija, redovnica:
8.00 v priprošnjo Materi Božji za varstvo
 za † Blagovič Marijo
Torek, 11. julij; Benedikt, opat in zavetnik Evrope:
8.00 za † Terezijo Jerič
 za † Ivana Miholič
Sreda, 12. julij; Mohor in Fortunat, mučenca:
8.00 za † Franca Ropoša, Kovaška 2 (obl.)
 za † Vincencija Gjörek
Četrtek, 13. julij; Henrik (Hinko) II., cesar:
8.00 za † Tomaža Škraban (obl.), ter Janeza in Moniko
Petek, 14. julij; Kamil de Lellis, duhovnik in redovni ustanovitelj:
8.00 za † Vilija Zver, ter Avgusta in Ano
 za † Albino Gornjec
Sobota, 15. julij; Bonaventura, škof in cerkveni učitelj:
8.30 za † Antona Plej (30. dan)
 za † Melito Mesarič
Nedelja, 16. julij; 15. nedelja med letom:
8.00 za † Pavlo Lipič
 v čast Materi Božji v zahvalo
10.00 za † strica Štefana Pintarič (obl.) in teto Marinko
Ponedeljek, 17. julij; Aleš (Aleksij), spokornik:
8.00 za † Štefana Lük
 za † Katarino Ropoša
Torek, 18. julij; Elij iz Koštabone, diakon in mučenec:
8.00 za † Antona Plej
 za † Melito Mesarič
Sreda, 19. julij; Arsenij Veliki, puščavnik:
18.00 za † Alojza Šebjan
 za † Terezijo Jerič
Četrtek, 20. julij; Apolinarij, škof in mučenec:
8.00 za † Ivana Miholič
Petek, 21. julij; Lovrenc iz Brindisija, duhovnik in cerkveni učitelj:
18.00  za † Terezijo Jerič
 za † Vincencija Gjörek
Sobota, 22. julij; Marija Magdalena (Majda), spokornica in svetopisemska žena:
8.30 za † Antona Plej
 za † Štefana Lük
Nedelja, 23. julij; 16. nedelja med letom - Krištofova nedelja:
8.00 za † Marijo Hausner, ter Ano in Štefana Žalik
10.00 za † Alojzijo Vohar