Avtor: Župnija Dokležovje Objavljeno: 10. 12. 2017

Oznanila 10. december 2017

Božična devetdnevnica
Božična devetdnevnica je nastala z namenom, da bi vernikom sporočila bogastvo bogoslužja, ki ga niso tako lahko razumeli. Spomnimo se samo ne razumljivih latinskih bogoslužij in molitev pred desetletij, da bi verni na nek način lahko bili udeleženi so na različne načine iskali nove možnosti za razumevanje liturgičnih obredov. Devetdnevnica je opravila  koristno nalogo in jo lahko opravlja tudi v prihodnje. Vendar je v našem času postalo sodelovanje ljudstva pri bogoslužnih opravilih bolj dejavno, zaželeno, da v dneh med 16. in  23 decembrom obhajamo slovesne večernice z antifonami.
Tako obhajanje božične devetdnevnice, po kateri so lahko ovrednotene tudi druge sestavine, ljube ljudskim pobožnostim, je odlična božična devetnevnica v polnosti liturgična in hkrati pozorna na  zahteve ljudske pobožnosti . V te pobožnosti je lahko uvrstiti še druge  predvidene sestavine: kajenje, prilagoditev prošenj za vse potrebe, homilijo, prinašanje figur k jaslicam, nošenje luči …
Le ob temeljiti notranji pripravi, bo dobila tudi zunanja priprava svoj smisel. Če hočemo priti tudi v naših dneh do prave božične sreče, ki jo je naše ljudstvo prejšnje čase v obilju zajemalo iz božične skrivnosti moramo poskrbeti predvsem in najprej za duhovno obnovo, duhovno pripravo. Pripravljanje božičnega okrasja  in delanje jaslic  potem ne bosta zgolj samo otroški zadevi ali le mična zabava, temveč živa potreba, da bi tudi navzven izrazili srečo, ki je verno srce črpa iz božične skrivnosti.
V duhu slovenskega izročila, naj bi tudi danes verno ohranili  in znova poživili vse prelepe zunanje in notranje priprave na božič. Marsikaj pa bi bilo treba prečistiti, poglobiti in prilagoditi za naš čas.

Velka spoved za našo župnijo bo na 4. adventno nedeljo dopoldan, v času dopoldanskih svetih maš. Izkoristimo to priložnost in se lepo duhovno pripravimo na božične praznike.

V soboto, 16. decembra, bomo začeli z božično devetnevnico. Vabimo predvsem otroke, da se udeležijo božične devetnevnice, saj od 18. decembra do 8. januarja ne bo verouka.

Halasov shod
Halasov shod v Veliki Polani, v četrtek, 21. decembra 2017, vodi župnija Veržej. Ob 16.30 bo molitvena ura in ob 17h sveta maša. Vabljeni k molitvi za Halasovo beatifikacijo.

Božična devetdnevnica
Božična devetdnevnica je nastala z namenom, da bi vernikom sporočila bogastvo bogoslužja, ki ga niso tako lahko razumeli. Spomnimo se samo ne razumljivih latinskih bogoslužij in molitev pred desetletij, da bi verni na nek način lahko bili udeleženi so na različne načine iskali nove možnosti za razumevanje liturgičnih obredov. Devetdnevnica je opravila  koristno nalogo in jo lahko opravlja tudi v prihodnje. Vendar je v našem času postalo sodelovanje ljudstva pri bogoslužnih opravilih bolj dejavno, zaželeno, da v dneh med 16. in  23 decembrom obhajamo slovesne večernice z antifonami.
Tako obhajanje božične devetdnevnice, po kateri so lahko ovrednotene tudi druge sestavine, ljube ljudskim pobožnostim, je odlična božična devetnevnica v polnosti liturgična in hkrati pozorna na  zahteve ljudske pobožnosti . V te pobožnosti je lahko uvrstiti še druge  predvidene sestavine: kajenje, prilagoditev prošenj za vse potrebe, homilijo, prinašanje figur k jaslicam, nošenje luči …
Le ob temeljiti notranji pripravi, bo dobila tudi zunanja priprava svoj smisel. Če hočemo priti tudi v naših dneh do prave božične sreče, ki jo je naše ljudstvo prejšnje čase v obilju zajemalo iz božične skrivnosti moramo poskrbeti predvsem in najprej za duhovno obnovo, duhovno pripravo. Pripravljanje božičnega okrasja  in delanje jaslic  potem ne bosta zgolj samo otroški zadevi ali le mična zabava, temveč živa potreba, da bi tudi navzven izrazili srečo, ki je verno srce črpa iz božične skrivnosti.
V duhu slovenskega izročila, naj bi tudi danes verno ohranili  in znova poživili vse prelepe zunanje in notranje priprave na božič. Marsikaj pa bi bilo treba prečistiti, poglobiti in prilagoditi za naš čas.

Velka spoved za našo župnijo bo na 4. adventno nedeljo dopoldan, v času dopoldanskih svetih maš. Izkoristimo to priložnost in se lepo duhovno pripravimo na božične praznike.

V soboto, 16. decembra, bomo začeli z božično devetnevnico. Vabimo predvsem otroke, da se udeležijo božične devetnevnice, saj od 18. decembra do 8. januarja ne bo verouka.

Halasov shod
Halasov shod v Veliki Polani, v četrtek, 21. decembra 2017, vodi župnija Veržej. Ob 16.30 bo molitvena ura in ob 17h sveta maša. Vabljeni k molitvi za Halasovo beatifikacijo.

Mašni nameni od 11. do 24. decembra 2017
Ponedeljek, 11. december; Damaz I., papež:
18.00 za † Jerneja (obl.), Regino in Pavlino Lukač
 za † Terezijo Jerič
Torek, 12. december; Devica Marija iz Guadalupe:
18.00 za † Alojza in dvojne starše Sreš
 za † Antona Pleja
Sreda, 13. december; Lucija, mučenka:
18.00 za † Marijo Blagovič
 za † Stanka Horvata
Četrtek, 14. december; Janez od Križa, cerkveni učitelj:
18.00 za † Angelo Ropoša
 za † Janeza Fariča
Petek, 15. december; Antonija, Krizina in druge drinske mučenke:
18.00 za † Ano Žnidarič
 za † Ignaca Žalika
Sobota, 16. december; Adelajda, kraljica:
8.30 za † Alojzijo Vohar
 za † Terezijo Škraban
Nedelja, 17. december; 3. adventna nedelja:
8.00 za † nevesto Marijo in brata Ladislava Voharja (obl.)
 za 2. rožo ŽRV iz Dokležovja
10.00 za † Albino Gornjec in Franca (obl.)
 za † Ignaca Žalika
Ponedeljek, 18. december; Vunibald, opat:
18.00 za † Katarino Ropoša
 za † Terezijo Jerič
Torek, 19. december; Urban V., papež:
18.00 za † Terezijo Škraban
 za † Terezijo Jerič
Sreda, 20. december; Vincencij Romano, duhovnik:
18.00 za † Antona Pleja
 za † Marijo Blagovič
Četrtek, 21. december; Peter Kanizij, cerkveni učitelj:
18.00 za † Stanka Horvata
 za † Angelo Ropoša
Petek, 22. december; Frančiška K. Cabrini, redovna ustanoviteljica:
18.00 za † Albino Gornjec (obl.)
 za † Ano Žnidarič
Sobota, 23. december; Janez Kancij, duhovnik:
8.30 za † Alojza in Katarino Zver (obl.)
 za † Janeza Fariča
Nedelja, 24. december; 4. adventna nedelja - Sveti večer:
8.00 za † Mihaela in Terezijo Horvat
 za † Marijo Jalšovec in † Vindišove
10.00 za † Jožefa in Emo Poredoš (obl.)
16.00 za † Borisa Škrabana
24.00 za zdravje
 za † Alojzijo Vohar

Ponedeljek, 11. december; Damaz I., papež:
18.00 za † Jerneja (obl.), Regino in Pavlino Lukač
 za † Terezijo Jerič
Torek, 12. december; Devica Marija iz Guadalupe:
18.00 za † Alojza in dvojne starše Sreš
 za † Antona Pleja
Sreda, 13. december; Lucija, mučenka:
18.00 za † Marijo Blagovič
 za † Stanka Horvata
Četrtek, 14. december; Janez od Križa, cerkveni učitelj:
18.00 za † Angelo Ropoša
 za † Janeza Fariča
Petek, 15. december; Antonija, Krizina in druge drinske mučenke:
18.00 za † Ano Žnidarič
 za † Ignaca Žalika
Sobota, 16. december; Adelajda, kraljica:
8.30 za † Alojzijo Vohar
 za † Terezijo Škraban
Nedelja, 17. december; 3. adventna nedelja:
8.00 za † nevesto Marijo in brata Ladislava Voharja (obl.)
 za 2. rožo ŽRV iz Dokležovja
10.00 za † Albino Gornjec in Franca (obl.)
 za † Ignaca Žalika
Ponedeljek, 18. december; Vunibald, opat:
18.00 za † Katarino Ropoša
 za † Terezijo Jerič
Torek, 19. december; Urban V., papež:
18.00 za † Terezijo Škraban
 za † Terezijo Jerič
Sreda, 20. december; Vincencij Romano, duhovnik:
18.00 za † Antona Pleja
 za † Marijo Blagovič
Četrtek, 21. december; Peter Kanizij, cerkveni učitelj:
18.00 za † Stanka Horvata
 za † Angelo Ropoša
Petek, 22. december; Frančiška K. Cabrini, redovna ustanoviteljica:
18.00 za † Albino Gornjec (obl.)
 za † Ano Žnidarič
Sobota, 23. december; Janez Kancij, duhovnik:
8.30 za † Alojza in Katarino Zver (obl.)
 za † Janeza Fariča
Nedelja, 24. december; 4. adventna nedelja - Sveti večer:
8.00 za † Mihaela in Terezijo Horvat
 za † Marijo Jalšovec in † Vindišove
10.00 za † Jožefa in Emo Poredoš (obl.)
16.00 za † Borisa Škrabana
24.00 za zdravje
 za † Alojzijo Vohar